Maakruimte voor MooiNL

Chris van Langen

Coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
Start 27 oktober 13:00
Einde 27 oktober 18:30

Maakruimte voor MooiNL
Tours & Talk tijdens de Dutch Design Week 2023

Op maandag 27 oktober trappen we af tijdens de DDW met het Maakruimte voor MooiNL programma, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We nodigen je van harte uit om hierbij aan te sluiten.

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven, denk aan wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. Opgaven die vragen om grote veranderingen. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? En belangrijker nog: hoe maken we dat aantrekkelijke toekomstbeeld tot realiteit? Daarover gaat het programma Maakruimte voor MooiNL, waarin publieke opdrachtgevers, ontwerpers en wetenschappers hun krachten bundelen. Samen verkennen we een diversiteit aan manieren waarop ontwerp een bijdrage kan leveren aan de grote ruimtelijke veranderopgaven van deze tijd. Maandag 27 oktober geven we het startsein en we hopen dat jij erbij kunt zijn.

Programma:
13.00u – 13.30u | Inloop & ontvangst bij SX
13.30u – 15.30u | Maakruimte voor MooiNL Tours
15.30u – 16.00u | Inloop & ontvangst bij SX
16.00u – 18.00u | Maakruimte voor MooiNL Talk
18.00u – 18.30u | Borrel

Datum: vrijdag 27 oktober
Locatie: SX, Legends Lab, Torenallee 3, Eindhoven

Je kunt je aanmelden voor het volledige programma, of aansluiten bij een deel ervan. Hieronder meer informatie over de losse onderdelen:

Maakruimte voor MooiNL Tours (13.00u – 15.30u)
MooiNL richt zich op drie perspectieven: duurzame landbouw & natuur, energie & circulaire economie en leefbare steden & regio’s. In drie verschillende tours verkennen we nieuwe mogelijkheden binnen al deze perspectieven. Ontdek de kansen die ontwerpers zien om tot een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen te komen.

Maakruimte voor MooiNL Talk (15.30u – 18.00u)
Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven, opgaven die vragen om nieuwe meer integrale manieren van (samen)werken. Maar hoe doen we dat? Hoe geven we het samenspel van ontwerp, wetenschap en beleid optimaal vorm? Met bijdragen van:

  • Ziega van den Berk (landschapsarchitect Must)
  • Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving)
  • Roel Schoenmakers (oprichter kunstenaarscollectief Cascoland)
  • Bregje van Wesenbeeck (wetenschappelijk directeur van Deltares)
Meld je aan
Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Noord-Holland, Kortenhoef, natuurgebied Wijde Blik, waterlandschap, koeien in wei..Foto: Ivo Vrancken