Leerbijeenkomst ‘Monitoring groenblauwe dooradering’

Start 24 april 09:30
Einde 24 april 11:30

Hoe kunnen provincies monitoren, en is er draagvlak voor een consistente aanpak?

 

Op 24 april 2024 organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid samen met Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een online leerbijeenkomst voor provincies over de monitoring van groenblauwe dooradering (GBDA). Tijdens deze bijeenkomst wordt er ingegaan op het recent verschenen advies over monitoring groenblauwe dooradering vanuit het Aanvalsplan Landschap. De werkgroep die hierbij betrokken is, wil dit advies graag voorleggen aan de provincies. Bij monitoring staan de aspecten kwantiteit, kwaliteit en effecten centraal. Vragen die spelen zijn: Kunnen provincies uit de voeten met de aanpak die de werkgroep adviseert? Is het Landschapselementenregister (LASREG) een goede onderliggende methode voor de monitoring? Is er draagvlak voor een consistente aanpak, is uniformiteit in monitoring door de provincies wenselijk?

Programma

9:30u | Welkom en introductie door voorzitter Ronald Hiel (Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel)

9:40u | Toelichting op het monitoring advies groenblauwe dooradering door Robin Ammerlaan (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), inclusief toelichtende vragen

10:10u | Presentatie over ervaringen met de methode LASREG door Harry Stoffer (provincie Overijssel), inclusief toelichtende vragen

10:40u | Discussie over de gewenste aanpak voor monitoring onder begeleiding van Ronald Hiel

11:25u | Afsluiting en mogelijk vervolg

11:30u | Einde

Aanmelden 

Geef je op door uiterlijk 22 april te mailen naar Irini.Salverda@wur.nl.