Met het oog op de Toekomst

Hans ten Hoeve

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven
Start 21 november 10:00
Einde 21 november 16:30

Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgaven

Waar staan we op dit moment met het veelvoud aan ruimtelijke en transitieopgaven voor de verschillende schalen binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving?  Wat is de betekenis hierbij van ontwerpend onderzoek voor bestuurlijk Nederland, praktijkontwerpers en kennisinstellingen? Brengt het ons inzichten waarmee Nederland aan de slag kan waardoor we vanuit de ontwerptraditie de toekomst ook kunnen gaan vormgeven?

Op 21 november wordt in Het Nieuwe Instituut de denkkracht van ontwerpers en ruimtelijke ordening-professionals ingezet om antwoorden proberen te vinden op basis van een aantal actuele projecten en studies.

Initiatiefnemers zijn de sectie Urban Design van de Faculteit Bouwkunde – TU Delft, Platform Ontwerp NL en het TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiatief (DIMI). MooiNL-manager Gido ten Dolle zal deelnemen aan het discussiepanel op 21 november.

Het kennisevent maakt onderdeel uit van het programma ‘Projections, Limits, Encounters: a Month of Urban Design’ dat in het teken staat van de reflectie op het verleden, heden en toekomst van het stedenbouwkundige ontwerp (van 24 oktober t/m 21 november 2023). Gedurende deze periode vindt tevens de BK Expo on Urban Design plaats in de Faculteit Bouwkunde.

Ochtendprogramma (Moderator Marcel Hertogh):

09.30u – 10.00u |  Inloop & ontvangst bij het Auditorium Het Nieuwe Instituut
10.00u – 11.10u | Welkomstwoord & presentaties NOVEX-uitwerking Zuidelijke Randstad, toekomstbestendige wederopbouwwijk Nazareth Maastricht & verkenning stationsgebied Lombardijen-IJsselmonde Rotterdam
11.10u | Pauze
11.45u | Presentaties planobjectivering ruimtelijke ontwerpen, methodologische ontwikkelingen & missie en activiteiten Platform Ontwerp NL
12.45u | Lunch

Met bijdragen van:

Leo van den Burg, Paul Gerretsen, Marcel Hertogh, Eric Terlien*, Jens Jorritsma, Kris Schaasberg, Like Bijlsma, Fransje Hooimeijer, Paul Gerretsen/Jutta Hinterleitner

Middagprogramma (Moderatoren Paul Gerretsen en Leo van den Burg):

14.00u | Lessen en conclusies uit de workshops voor de provinciale ruimtelijke plannen
14.20u | Dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden en praktijkbureaus over de koppeling van beleid en besluitvorming met ontwerpend onderzoek, kritische succesfactoren, hoe verder vanuit opdrachtgeversrol en bureaus.
15.10u | Panelwissel
15.20u | Vervolg dialoog tussen vertegenwoordigers van praktijkbureaus, overheden en kennisinstellingen
16.10 | Terugblik, conclusies en aandachtspunten vanuit moderatoren
16.30u | Borrel

Met bijdragen van:

Inge Bobbink, Jeroen van Schaick*, Gido ten Dolle, Mattijs van Ruijven, Syb Groeneveld*, Bernadette Janssen, Ton Venhoeven, Jeroen Dirckx, Daan Zandbelt, Tess Broekmans, Ron van Heusden, Annet Kempenaar, Roberto Cavallo, Like Bijlsma, Luisa Calabrese, Marcel Hertogh, Paul Gerretsen en Leo van den Burg.

* NTB

Locatie: Auditorium Het Nieuwe Instituut – Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam

Meld je aan
Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120