Deltaweek: BK Delta Design Programme

Hans ten Hoeve

Coördinator Wenkende toekomstperspectieven
Start 11 januari 13:00
Einde 11 januari 18:30

Voor de volgende herijking van het Deltaprogramma in 2027 wordt ingezet op ontwerpend onderzoek. Om de wateropgave meer te betrekken op ruimtelijke ordening en ruimtelijke ordening meer te betrekken op de wateropgave is het belangrijk om deze werelden aan elkaar te verbinden. Ontwerpen onderzoek wordt gezien als een belangrijk middel.

Het Deltaprogramma heeft daartoe het Redesigning Deltas-collectief (RDD), een verzameling van 10 ontwerpbureaus en 5 ingenieursbureaus met TU Delft, Deltares, PBL, Erasmus Universiteit en Resilient Delta, gevraagd Ontwerpgerichte benadering Deltaprogramma te maken die de deelgebieden van het Deltaprogramma helpt de ruimtelijke ordening te integreren, maar ook gemeenten of andere ruimtelijke ontwikkelaars een toegang geeft de wateropgave als vanzelfsprekend te betrekken.

Tijdens het BK Delta Design Program wordt deze onderlegger samen met de genodigden getest op twee locaties: Centraal Holland en regio Den Bosch. Het doel is de stappen van ontwerpend onderzoek samen te bespreken en te kijken hoe dat naar de toekomst doorwerkt.

Klik op de knop onderaan de pagina om je aan te melden.

Programma:

13.00u – 13.05u | Welkom en opening met Marcel Hertog (DIMI)

13.05u – 13.15u |  Luc de Vries – Deltaprogramma over het nut en noodzaak van de integratie van water management en ruimtelijke ontwikkeling in een leidraad ontwerpen onderzoek.

13.15u |  Hans ten Hoeve – Coördinator Wenkende toekomstperspectieven bij MooiNL over opgaven die op Nederland af komen en belang van ontwerp bij het verkennen van oplossingsrichtingen hiervoor; hoe werken zij er aan om ontwerp structureel te positioneren binnen beleidstrajecten?

13.30u |  Anne Loes Nillesen – TUD (bouwkunde) methoden voor het inzetten van ontwerp en ontwerpend onderzoek beknopt overzicht; welke methoden zijn er, wat gebruik je waarvoor?

13.45u|  Fransje Hooimeijer – TUD (bouwkunde) methoden van interdisciplinair onderzoek + ontwikkeling onderlegger wat zijn de condities, processen en methoden van interdisciplinair onderzoek?  Hoe ziet het concept van de grondlegger ontwerpend onderzoek er nu uit?

14.00u |  Werksessie (90 minuten) met koffie en thee

15.30u |  Terugkoppeling vanuit de tafels (30 min)

16.00u |  Reflectie met Luc de Vries

16.30u |  Borrel

17.30u |  Lezing Kate Orff – Architect en directeur van SCAPE geeft een lezing in de Oostserre op de Bouwkunde faculteit. Kate Orff ontvangt een eredoctoraat van de TU Delft tijdens de 182e Dies Natalis. Voorafgaand aan deze ceremonie geeft zij haar visie op klimaatadaptief ontwerp. Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.

Locatie: Berlage zalen, faculteit bouwkunde TU Delft, Julianalaan 134 in Delft

Dit event is onderdeel van de Deltaweek en de 182e Dies Natalis van TU Delft. 

Meld je aan