Online bijeenkomst: De betekenis van de MooiNL handreikingen voor nationale parken

Diana Balster

Trekker Overgangsgebieden in transitie

David van Zelm van Eldik

Coördinator Landbouw en Natuur
Start 28 maart 10:00
Einde 28 maart 12:30

In vervolg op het leernetwerk rond ontwikkelingen in het landelijk gebied en de rol van nationale parken (juni 2023), organiseert het Nationale Parken Bureau – in samenwerking met het programmateam Mooi Nederland – een online bijeenkomst rond twee handreikingen van Landbouw en natuur:

  • Overgangsgebieden in transitie: naar iconische cultuurlandschappen
  • Groenblauwe dooradering (GBDA)

Programma

10.00u | Welkom en toelichting programma door Adriaan Buitink, NPB

10.05u | Wat is het programma Mooi Nederland? Door David van Zelm van Eldik (coördinator Landbouw & Natuur bij Mooi Nederland; ministerie BZK). David schetst de stand van zaken van het programma Mooi Nederland en de inrichtingsconcepten (visualisaties) en het instrumentarium die zijn ontwikkeld. Voor het perspectief Landbouw en Natuur zijn drie handreikingen ontwikkeld: Overgangsgebieden in transitie, Groen Blauwe DoorAdering (GBDA) en Biobased verbouwen.

10.35u | Overgangsgebieden: waar hebben we het over? Door Jori Wolf (senior adviseur Staatsbosbeheer en lid van de werkgroep overgangsgebieden). Jori vertelt over het eindrapport/advies dat de werkgroep (los van programma MooiNL) in opdracht van het Programma Natuur van LNV heeft opgeleverd.

10.45u | Handreiking Overgangsgebieden: naar iconische cultuurlandschappen. Diana Balster (Ministerie BZK, MooiNL, projectleider Handreiking Overgangsgebieden in transitie). Diana presenteert de Handreiking Overgangsgebieden in transitie, naar iconische cultuurlandschappen.

11.10u | Koffie/thee pauze

11.20u | Handreiking Groenblauwe dooradering. Wendy van der Horst en Delina Wilbrenninck (landschapsarchitecten bij BoschSlabbers). Wendy en Delina nemen ons mee in de handreiking over Groenblauwe dooradering (GBDA).

11.45u | “Panelgesprek” over de uitkomsten van de drie studiegebieden onder leiding van David van Zelm van Eldik: NP Weerribben-Wieden, NP Utrechtse Heuvelrug en NP Hollandse Duinen i.o.

12.15u | En nu verder! David van Zelm van Eldik zal kort ingaan op de vervolgstappen, zoals het toepassen van de handreikingen in enkele gebieden en de mogelijkheid die geboden zal worden aan nationale parken.

12.30u | Einde

Locatie
Online

Aanmelden
Meld je aan via info@nationaleparkenbureau.nl