Bijeenkomst 'Hoe helpt energie lokale ruimtelijke ontwikkeling?'

Jasper Groos

Trekker Energienetwerken
Start 19 juni 09:00
Einde 19 juni 13:00

Transform organiseert in samenwerking met programma MooiNL en verschillende Nederlandse gemeenten een besloten bijeenkomst over energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling. Het doel is te ontdekken hoe energie de lokale ontwikkeling kan ondersteunen in plaats van belemmeren. De bijeenkomst is onderdeel van het gezamenlijke project ‘Energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling’, waaraan gezamenlijk wordt gewerkt.

Achtergrond
In eerdere bijeenkomsten, met een groot deel van de genodigden waaronder gemeenten, ministeries, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en experts, is geconcludeerd dat de lokale beweging in het energiesysteem ook ruimtelijk goed moet worden begeleid. En dat terwijl vanuit ruimtelijk perspectief energie slecht één van de onderwerpen is. Die richten zich vooral op leefbaarheid met onderwerpen als bereikbaarheid, schoonheid en woongenot.

Jarenlang was energie daarbij een vanzelfsprekendheid en was het aanleggen van ‘een stekker’ voldoende. Dat is niet overal meer het geval en er moet dus echt anders naar gekeken worden. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat woonwijken en bedrijventerreinen van energie kunnen worden voorzien. Stedelijke ontwerpers en planologen zullen opwek, opslag en het afstemmen van gebruik in tijd steeds vaker mee moeten nemen in hun plannen en ontwerpen. Daarbij rekening houdend met andere schaalniveaus.

#hoedan?
De vraag is natuurlijk: #hoedan? Het antwoord is zeer complex, overal verschillend en lokaal ontbreekt vaak de benodigde kennis en kunde. Het blijkt ook niet vanzelfsprekend dat mensen in het ruimtelijke domein regelmatig overleggen met energie-experts. Daarom is het belangrijk om mensen bij elkaar te brengen rondom dit innovatievraagstuk. Er ligt de wens om verbindende taal te ontwikkelen tussen ruimte en energie en daarnaast instrumenten te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in het ruimtelijk proces. Zo kan bijgedragen worden aan het overbruggen van werelden die elkaar nodig hebben, maar uit verschillende culturen voortkomen.

Wat gaan we doen
Op dit moment wordt er met een klein clubje experts uit energie en ruimte gewerkt aan gemeenschappelijke taal door ontwerpprincipes te ontwikkelen. Deze principes vormen een praktisch handvat voor iedereen die energie in het lokale ruimtelijke domein een plek wil geven. Het is een doorvertaling van de principes van de Wereld van B naar het lokale ruimtelijke domein.

Tijdens de bijeenkomst zal met een exclusieve mix van mensen uit de praktijk, gemeenten (energie en ruimte), stedelijke ontwerpbureaus, wetenschappers en ministeries worden gewerkt aan casuïstiek om deze principes te toetsen. In een later stadium zullen de bevindingen breed gedeeld worden via bijvoorbeeld het NPRES congres en de jaarlijkse MooiNL bijeenkomst.

Programma

  1. Plenaire presentatie concept ontwerpprincipes;
  2. Werken aan een casuïstiek uit Bronckhorst, uit Amersfoort en uit Tilburg met behulp van de principes
  3. Bepalen wat noodzakelijke vervolgstappen zijn en wie die zou willen oppakken.
  4. Lunch

Locatie

Villa Jongerius, Utrecht

Aanmelden

De bijeenkomst is op uitnodiging. Als je erbij wilt zijn dan graag even een verzoek indienen via info@forthefutureofenergy.nl.

Meld je aan