Expeditie rivierdelta van de toekomst

Chris van Langen

Coördinator Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
Start 09 juni 11:00
Einde 09 juni 13:00

In Nijmegen kreeg de rivier met de dijkverlegging in Lent tien jaar geleden meer ruimte, een noodzakelijke keuze waarvoor de stad in de toekomst volgens klimaatscenario’s nogmaals komt te staan. Want de rivier gaat het landschap tussen Nijmegen en Arnhem volgens wetenschappers nadrukkelijker bepalen. Hoe kunnen wonen en water ook in de toekomst samengaan? En welke verandering van het landschap moeten we accepteren? Fiets mee met klimaatonderzoeker Wim Timmermans en schrijver Laurens van de Linde en deel je eigen verhaal met MooiNL.

Nijmegen in 2120

Onlangs presenteerden Wageningen University & Research (WUR) en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de toekomstvisie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: een visie voor 2120. Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en -ontwerpers en andere deskundigen werkten deze uit op basis van wetenschappelijke kennis, om het gesprek aan te gaan over de kwetsbaarheid van ons rivierenlandschap. De boodschap was helder: de Waal en Rijn gaan de rivierdelta tussen Nijmegen en Arnhem door stijgende waterspiegels en lange periodes van droogte sterk veranderen. De Waal heeft nog meer ruimte nodig dan hij al heeft gekregen en sterkere en hogere dijken zijn niet vanzelfsprekend het antwoord op de dreiging van het wassende water.

Groen en gezond leven in de stad

Niet voor niets dus dat het kabinet bodem en water sturend maakte voor ruimtelijk beleid en dat in de MooiNL handreiking Groen en gezond leven in de stad water en groen gezien worden als essentiële bouwstenen voor een gezond leven in de stad. Wat vinden we van dat idee? Zien we het water als bedreiging of juist als (woon)kans? En wat vinden we waardevol in wonen nabij water en groen?

Over de rondleiding

Tijdens deze rondleiding neemt Wim Timmermans (WUR) je mee naar drie woonlocaties in de rivierdelta van Nijmegen: de stuwwal – hoog en droog, het Waalfront – hoog en in contact met de rivier, en de Waalsprong – binnendijks in de rivierdelta. Ter plekke vertelt hij over het toekomstige woonklimaat in deze stukken stad. Daarnaast vertelt hij hoe de rivierdelta tussen de hoger gelegen Nijmeegse Stuwwal en Arhemse Veluwezoom meer en meer wordt bepaald door het wassende water en periodes van droogte. Ook luisteren we onderweg naar jouw kijk op wonen in een groenblauwe stad.

Na de rondleiding staan we in een korte schrijfworkshop door schrijver Laurens van de Linde stil bij de invloed van overstromingen en droogte op het Nijmeegse rivierenlandschap. Hij ontwikkelde met Wintertuin het project Brieven aan de toekomst, een literaire interventie waarmee bewust wordt stilgestaan bij veranderingen in de natuur die al volop gaande zijn. Hoe gaan we om met onomkeerbaar veranderingen in het Nijmeegse rivierenlandschap en welke nieuwe woonkwaliteiten levert dat op? Individueel zetten we onze gedachten op (biologisch afbreekbaar) papier voor MooiNL, die we tot bootjes vouwen en collectief te water laten in de Spiegelwaal.

De rondleiders

Wim Timmermans is onderzoeker stedelijke klimaatadaptatie aan Wageningen University & Research en specialist in de wisselwerking tussen steden, groen, water en klimaatverandering. Laurens van de Linde maakt werk dat speculatief en onderzoekend van aard is, zowel wat de inhoud betreft als de vorm. Hij publiceerde in VOX, op De Optimist en in de literaire podcast ondercast, en trad op tijdens onder meer het Valkhof festival, in Doornroosje als voorprogramma van Lucky Fonz III en Geen Daden Maar Woorden. 

Praktische informatie

Datum: zondag 9 juni 2024

Tijd: 11.00 uur – 13:00 uur

Deelname: gratis, a.u.b. aanmelden via onderstaande knop

Let op: dit is een fietstocht, dus kom op de fiets.

Meld je aan
Foto: Jan Daanen.