Werklandschappen van de Toekomst

In 2023 ging het initiatief ‘Werklandschappen van de Toekomst’ van start met financiering van het Nationaal Groeifonds. Het doel is om binnen 9 jaar minstens duizend Nederlandse bedrijventerreinen te transformeren tot groene, gezonde en klimaatbestendige werkomgevingen. Dit bevordert een aantrekkelijke werkomgeving, vermindert hitte- en wateroverlast en ondersteunt de energietransitie, terwijl het ook bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit.

Werklandschappen van de Toekomst wordt uitgevoerd door een brede coalitie van partijen – overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, de groene sector, adviesbureaus, kennisinstituten en NGO’s – die allemaal aan dezelfde missie werken. Het initiatief voor dit programma is genomen door IVN Natuureducatie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het verantwoordelijke departement voor Werklandschappen van de Toekomst als Nationaal Groeifonds-project. Het programma wordt ook ondersteund door de ministeries van Landbouw, Natuurlijk en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer dan 3.000 bedrijventerreinen

In Nederland bestaan ruim 3.000 bedrijventerreinen die een belangrijk deel van de bebouwde oppervlak beslaan, groter dan alle grond van Natuurmonumenten samen. Deze terreinen passen in toenemende mate niet meer in deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief. In de zomer worden de terreinen te heet of kan het regenwater niet weg. Vergroening kan dat verhelpen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat bedrijventerreinen meer deel gaan uitmaken van de leefomgeving.

Status van het initiatief

Het programma is in 2023 van start gegaan. In het eerste jaar werden ‘Green Deals’ ontwikkeld met 6 provincies. Vanaf 2024 wordt gestart met het testen van innovaties op geselecteerde bedrijventerreinen. Richard Smit schrijft in het Financieel Dagblad dat de eerste stappen van het programma zijn gezet, maar dat het plan om duizend terreinen aan te pakken erg ambitieus blijkt te zijn. Er zijn verschillende uitdagingen, waaronder het motiveren van ondernemers om mee te doen en de versnippering op de terreinen.

Lees verder:

Werklandschappen van de Toekomst | Overzicht lopende projecten | Nationaal Groeifonds

 

Bedrijventerrein Lagedijk in 2019. Foto: Rob Poelenjee.