Vinex

Vinex staat voor Vierde Nota Extra. Deze Nota uit 1991 was een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988 en bevatte uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties. Als opvolger van de bloemkoolwijken werden Vinex-locaties niet door de Rijksoverheid opgelegd maar in overleg met de lagere overheden (gemeente en provincie) bepaald. Ook Vinex niet alleen betrekking op de grootschalige nieuwbouwwijken die in de periode na 1993 aan de randen van verschillende steden zijn verrezen maar ook op binnenstedelijke (her)ontwikkeling in die periode. Van de bouwopgave lag 39% in het binnenstedelijk gebied.

Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Utrecht. .A2 Utrecht, Ingang zuidzijde Leidsche Rijntunnel met op de achtergrond het Amsterdam-Rijnkanaal.Foto: Ivo Vrancken