Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de 21 waterschappen in Nederland, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en de zuivering van afvalwater. In het nationale en internationale speelveld behartigt de Unie van Waterschappen de belangen van de waterschappen en stimuleert zij kennisuitwisseling en samenwerking.

Op 9 oktober 2023 presenteerde het KNMI de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland, waarin duidelijk werd dat weersextremen vaker gaan voorkomen. De Unie van Waterschappen benadrukt dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor het waterbeheer. Dijkversterkingen en andere maatregelen om het extreme weer aan te kunnen vereisen veel ruimte en geld.

Lees verder: Waterschappen roepen op om nu besluiten te nemen voor 2100 en later – Unie van Waterschappen

Brummen, 17-01-2023, Hoogwater in de rivier de IJssel, uiterwaarden staan blank, ondegelopen landerijen, huis staat op een hoger liggend stuk land en is nog bereikbaar.