Transformeren met cultureel erfgoed

In steden en gebieden waar transformatieopgaven spelen, vormt de historische betekenis een belangrijk ingrediënt voor het ontwerpen aan de toekomst. De handreiking Transformeren met cultureel erfgoed geeft inzicht in de wijze waarop een transformatiekader kan worden opgesteld. Transformatiekaders helpen met name stedenbouwkundigen en projectmanagers om aanwezige erfgoedwaarden in stelling te brengen voor planmakers én omgeving. Dit draagt bij aan een integraal ontwerp met hoge omgevingskwaliteit waarin cultureel erfgoed goed is geborgd.

Lees verder: Transformeren met cultureel erfgoed. Handreiking voor het opstellen van transformatiekaders

Industriecultuur in Rigtersbleek, Enschede. Foto: Martijn Oosterhuis.