Topotijdreis

Vanaf medio 2024 kun je met de MooiNL Atlas vooruitkijken naar 2030, 2050 en 2100. Op www.topotijdreis.nl kun je nu al een topotijdreis terug tot 1815 maken. In dat jaar werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie, bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Sinds 1927 worden topografische kaarten gemaakt met behulp van luchtfoto’s, sinds 2006 zijn dit digitale luchtfoto’s.