Toekomstgeletterdheid

Denken over de toekomst gaat vaak gepaard met onzekerheid en een grote mate van complexiteit. Hoe kunnen we omgaan met de onzekerheden die onze tijd kenmerken? En welke stappen kunnen we nu al ondernemen?

Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is het wel mogelijk om de toekomst te onderzoeken en te bevragen. Toekomstgeletterdheid staat voor het vermogen om je te verhouden tot de onvoorspelbaarheid van wat nog gaat komen. Het is de vaardigheid om beter te begrijpen hoe de toekomst een rol speelt in wat je ziet en doet.

Drie lagen: kennis, ervaring en houding

Toekomstgeletterdheid bestaat uit drie lagen: kennis, ervaring en houding.

Kennis: Het denken over de toekomst is in wezen een interdisciplinair vakgebied. De basis voor elke toekomstdenker is het continue trainen van het vermijden van vooroordelen en het koesteren van nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Ervaring: Toekomstdenken draait in essentie om de cruciale vraag: wat doet ertoe? Deze vraag helpt om de lange termijn in het oog te houden, terwijl het tegelijkertijd richting geeft aan de beslissingen die je in het heden moet nemen.

Houding: Toekomsten worden vaak op een tweeledige manier voorgesteld: als doem- of droomscenario’s. Echter: in werkelijkheid zien we dat de waarheid meestal ergens in het midden ligt, en dat we in het heden vaak lastige keuzes moeten maken.

Maakruimte voor MooiNL

Stel dat-verkenningen 2050 & 2100

Probeer de oefening Toekomstdenken voor beginners door Tessa Cramer in de pdf hieronder.