Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland is een samenwerkingsverband van de 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. De organisaties beschikken samen over een groep van ongeveer 200 experts die als adviseur werkzaam zijn op alle denkbare terreinen van Ruimtelijke kwaliteit. Dit is uiteenlopend van welstands- en monumentenadviseurs via ervenconsulenten tot experts op het gebied van de vormgeving van infrastructuur, duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit, waterbouwkundige werken en begeleiding in particulier opdrachtgeverschap in de bouw. Dat doen zij als onafhankelijke adviseur, als lid van een kwaliteitsteam, als supervisor of stadsbouwmeester, als onderzoeker of als opsteller van gemeentelijke beleidsnota’s.

Opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit overheden (gemeenten, provincies, Rijk) en professionele ondernemers in de bouw. De leden van het team doen onderling een beroep op elkaars expertise en kunnen zo elk beschikken over de inzet van alle denkbare deskundigheid.

Friesland: www.husenhiem.nl

Gelderland: www.geldersgenootschap.nl

Groningen en Drenthe: www.libau.nl

Noord-Holland: www.mooinoord-holland.nl

Overijssel: www.hetoversticht.nl

Utrecht: www.mooisticht.nl

Zuid-Holland en Zeeland: www.dorpstadenland.nl

Lees ook: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Museumpark in Rotterdam met Depot Boijmans van Beuningen op de achtergrond.