Schijngrondwater-spiegelzone

Dit prachtige 27 letters tellend woord is te vinden op Klimaatvalleienveluwe.nl en betreft de Hierdense Beek. Hier staat het grondwater niet in verbinding met het grotere water en bodem-systeem van de Veluwe. De ondergrond bij deze stuwwal aan de Veluwse oostrand heeft namelijk een slecht doorlatende kleilaag –  zogenoemde ‘scheefgestelde kleischotten’ – die het grondwater tegenhoudt.

Op de inspirerende website lees je alles over de bodem, ondergrond en het watersysteem van regio Vallei en Veluwe. Dit vormt de basis voor de water en bodem sturende 2120-visie die Wageningen University & Research momenteel samen met Manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe ontwikkelt. Van kwelwater tot enkeerdgronden, en van het plateeau van Otterlo tot aan de Eemdelta en het Noordelijk dekzandgebied: het natuurlijk systeem biedt niet alleen mooie woorden, maar ook de beste kans op een klimaatadaptieve leefomgeving.

Lees ook: MooiNL ABC – Klimaatadaptatie

Nederland, Leuvenum, 18-08-2020, Hierdense Beek waterbeheer en natuurherstel bij de Hierdense Beek op de Veluwe (Building with Nature). Beeklandschap in bos, 8km met zijbeekjes, in de loop der geschiedenis steeds meer bedreigd door menselijke invloeden (watermolens, grachten, bos weggekapt, stuifzand). Aanleg Flevoland heeft veel water weggetrokken van de Veluwe. Gebied heeft veel last van verdroging. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft i.s.m. Natuurmonumenten de loop van de beek aangepast, herstel van meanders en moerassige stukken, Er is zandgesuppleerd en oud hout neergelegd om de waterstroom te vertragen en het water langer in het gebied te houden.