Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, inclusief Caribisch Nederland. Hieronder vallen ministeries, rechtbanken, gevangenissen, kazernes en andere defensieterreinen, vliegvelden, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Daarnaast beheert het Rijksvastgoedbedrijf onbeheerde nalatenschappen.

Op 1 juli 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf ontstaan uit de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst.

Ministerie van BZK vanuit verschillende standpunten met zon. Foto: Bas Kijzers