Platform Ontwerp NL

Na de lancering op de eerste Dag van de Ontwerpkracht, in de zomer van 2022, is Platform Ontwerp NL van start gegaan. Dit platform is een samenwerking tussen BNA (architecten), BNI (interieurarchitecten), BNSP (stedenbouwers), NVTL (landschappers), Vereniging Deltametropool en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het is met de steun van BZK en programma MooiNL opgezet om de inzet van ontwerpkracht te bevorderen en ondersteunen tijdens de ‘Wederombouw’ van Nederland. Door kennis, netwerk en kritische reflectie te bieden wil het platform zich ontwikkelen tot het centrale aanspreekpunt voor de inzet van ontwerpkracht.

Stel dat-verkenningen: methodiek en quickscan

Vooruitlopend op de daadwerkelijke start is in de periode april-juli 2023 begonnen met de opbouw van Communities of Practice rond de grote opgaven. Daarnaast is geëxperimenteerd met een eerste fase ‘kennisontwikkeling’ door het laten uitwerken van een methodiek voor Stel dat-verkenningen (zoals in programma MooiNL gebeurt), het laten uitvoeren van een ontwerpverkenning What-if NL 2100 door drie bureaus en het laten uitvoeren van een Quick scan Ontwerpend Onderzoek.

Tegelijk met de oprichting van Platform Ontwerp NL en Dag van de Ontwerpkracht is ook een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Platform OntwerpKracht Bokaal. Demissionair minister Hugo de Jonge ontving in 2022 de allereerste Platform OntwerpKracht Bokaal. Stedenbouwkundige Riek Bakker (o.m. Kop van Zuid en Leidsche Rijn) ontving in 2023 de 2e POK Bokaal.

Een gesprek met Eric van der Kooij | Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Demissionair minister Hugo de Jonge ontving in 2022 de allereerste Platform OntwerpKracht Bokaal.