Optop2000

In Nederland is de vraag naar meer betaalbare en duurzame woningen groot. Het gebruiken van platte daken van woningen biedt een veelbelovende oplossing. Om dit te realiseren, is kennis en ervaring met optoppen nodig. Gemeenten, woningcorporaties en gebouweigenaren die werken aan een optop-project of daar op korte termijn mee willen starten, kunnen zich aanmelden voor de Optop2000. Met de projecten die onderdeel zijn van de Optop2000 wordt er gekeken wat er nodig is om optoppen op grotere schaal tot een succes te maken en welke eventuele belemmeringen er zijn.

Optoppen

Optoppen is het toevoegen van woningen door een bestaand gebouw te verhogen met één of meerdere bouwlagen. Uit onderzoek blijkt dat optoppen tot ongeveer 100.000 extra woningen kan zorgen voor 2030. Dit maakt het een doeltreffende aanpak om bestaande bebouwing optimaal te benutten en bij te dragen aan de woningbouwopgave.

Learning by doing

Het doel van de Optop2000 is om samen te leren door te doén en verworven ervaringen en kennis te delen. De projecten binnen de Optop2000 laten zien wat er nodig is om een project tot een succes te maken. Ook worden belemmeringen inzichtelijk gemaakt, waaronder die op het gebied van wet- en regelgeving, en de belangrijkste (technische of financiële) voorwaarden.

Op de Dag van de Volkshuisvesting worden de eerste projecten in de schijnwerpers gezet. Via onderstaande link vind je meer informatie over aanmelden voor Optop2000.

Optop2000: aanmeldingen geopend