Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Doel: het omgevingsrecht moderniseren en vereenvoudigen. Participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is een essentieel onderdeel van deze wet. Met de introductie van het begrip Omgevingskwaliteit voegt de Omgevingswet een nieuwe dimensie toe aan Ruimtelijke kwaliteit.

Omgevingskwaliteit schuilt in het streven naar voortreffelijkheid, waarin het privébelang van de initiatiefnemer gecombineerd wordt met de belangen van de omgeving. Het bereiken en in stand houden van een goede Omgevingskwaliteit is het hoofddoel geworden van de nieuwe Omgevingswet. Iedereen die iets verandert in de fysieke leefomgeving is verplicht de Omgevingskwaliteit niet alleen te behoeden, maar zelfs te verbeteren. De Omgevingswet legt hierbij zelfs voor initiatiefnemers en overheid een zorgplicht op voor een goede Omgevingskwaliteit. Daarnaast stuurt de wet op samenhang: ‘Omgevingskwaliteit duidt op het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. Het gaat daarbij zowel om de menselijke beleving van de fysieke leefomgeving als om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten.’

Omgevingswet | Rijksoverheid

Voor professionals: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Omgevingswet – Gebiedsontwikkeling.nu

Nederland, Noord-Holland, polder Wormer, Jisp en Nek, februari 2008. De Marken, Schaalsmeerdijk, ten noorden van Wormer. Foto: Rob Poelenjee.