NOVEX

In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. De twaalf provincies zijn momenteel bezig om – met de waterschappen en gemeenten – de nationale opgaven en doelen ruimtelijk in te passen in hun provinciale plannen. Ze komen oktober 2023 met een ruimtelijk voorstel. De plannen voor zestien speciale aandachtsgebieden (zogenaamde NOVEX-gebieden) zullen hier onderdeel van zijn. Einddoel van het programma: komen tot een heldere uitvoeringsagenda per provincie en per NOVEX-gebied.

 

Meer lezen over dit programma en de NOVEX-gebieden:

NOVEX | De Nationale Omgevingsvisie
Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Groningen, Eemshaven. Elektriciteitscentrales en windmolenpark, met erachter het landbouwgebied . Foto: Ivo Vrancken
Rotterdam is een havenstad gelegen in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. De stad is gelegen aan de Nieuwe Maas, een van de rivieren in de delta die gevormd wordt door de Rijn en de Maas
Donker polderlandschap met twee molens in het Hollandse hartland.
Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Groningen, Eemshaven. Elektriciteitscentrales en windmolenpark, met erachter het landbouwgebied . Foto: Ivo Vrancken