Nieuwe Nota Ruimte

In 2020 werd in de Kamer de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld, een centrale visie die antwoord geeft op de belangrijkste vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. De NOVI heet inmiddels nieuwe Nota Ruimte en wordt nu geactualiseerd en aangescherpt tot nationaal ruimtelijk beleid voor nu, straks en later. Oftewel: van concreet richting 2030, in grote lijnen richting 2050 en abstract richting 2100.

Als bouwstenen voor de nieuwe Nota Ruimte voert MooiNL momenteel diverse ontwerpend onderzoeken uit, waaronder zogenoemde Stel dat-verkenningen. Denk aan: Stel dat de bevolkingsgroei veel meer wordt opgevangen in het noorden, oosten en zuiden van ons land, waar kan dan qua bodemtype het beste worden gebouwd, waar staan nieuwe woningen veilig tegen overstromingsgevaar, hoe kan de regionale economie meegroeien om genoeg banen te scheppen.

Vooruitlopend op het verschijnen van een nieuwe Nota Ruimte heeft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in oktober 2023 de Contourennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder: Nationale Omgevingsvisie (NOVI) | De Nationale Omgevingsvisie

 

Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Groningen, Delfzijl, Oude Eemskanaal, Eems en Duitsland in de achtergrond. Foto: Ivo Vrancken