Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 bood toenmalig minister Ollongren de (definitieve) Nationale Omgevingsvisie aan de Tweede Kamer aan. Hierin gaf het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Demissionair minister Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening) nam het stokje over en ging aan de slag met het aanscherpen van de NOVI. Deze gaat  inmiddels door het leven als de Nieuwe Nota Ruimte.

Op 6 oktober is de Contourennotitie aangeboden aan de Tweede Kamer, de eerste hoofdlijnen, als opmaat naar de Nieuwe Nota Ruimte die tweede kwartaal 2024 wereldkundig wordt gemaakt.

Verkenning NL in 2050 tijdens Toekomstatelier @ Springtij 2023