Nationale Energielandschappen

Wat MooiNL betreft kiezen we voor de energietransitie-opgave van na 2030 voor de aanleg van een aantal nationale energielandschappen met internationale allure en zetten daarbij effectief onze Rijksgronden en -wateren in. De landschappelijke focus ligt hierbij op grootschalige zeekleigebieden en grote wateren. Hiermee creëren we krachtige vernieuwde landschappen en voorkomen we verrommeling. De gebieden worden gekozen in het kader van het NOVEX-proces in samenspraak met de provincies. Ze worden zodanig ingericht dat biodiversiteit en het bodem en watersysteem worden versterkt en de mogelijkheden voor duurzame landbouw worden verbeterd. Lokaal en regionaal eigenaarschap is hierbij doel, zodat het grootste deel van de inkomsten terug kunnen vloeien in het gebied ter versterking van de leefbaarheid, sociale cohesie, economische stabiliteit en landschappelijke kwaliteit.