Nationaal Park

Een nationaal park is een aaneengesloten terrein van tenminste 1000 hectare (op Texel 4300 hectare), bestaande uit natuurterreinen, water en/of bossen, met een bijzondere landschappelijke gesteldheid en planten- en dierenleven.

In totaal heeft Nederland 21 nationale parken, bestaande uit 18 bijzondere natuurgebieden en twee private nationale parken: de Hoge Veluwe en de Veluwestroom. De Rijksoverheid heeft deze plekken aangewezen om de natuur te beschermen. De 21 Nederlandse Nationale Parken maken een belangrijk deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat bestaat uit een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Het netwerk verbindt natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland op het land.

Lees ook: Nationaal Park

In Nationaal Park de Groote Peel maak je kennis met een grotendeels afgegraven hoogveengebied. Blikvanger is het natuurgebied de Pelen, bestaande uit Nationaal Park de Groote Peel en de Deurnese- en Mariapeel. Foto: Rob Poelenjee.