Mooi Nederland

Onze opgaven

Er spelen in ons land grote, complexe opgaven die een beroep doen op onze schaarse ruimte. Als overheid werken we aan deze opgaven samen met talrijke allianties in heel Nederland. Zo stimuleren we de bouw van toekomstbestendige woningen, beschermen we ons land tegen klimaatverandering, stimuleren we biodiversiteit en maken we de overstap naar duurzame landbouw, energie en economie. In 2050 willen we een klimaatneutrale samenleving zijn.

Programma Mooi Nederland

Behalve dat we alle opgaven samen aanpakken, willen we ook leven in een mooi Nederland. Een aangename leefomgeving bovendien om te ervaren (belevingswaarde). Met functionele samenhang, van plein tot recreatiegebied (gebruikswaarde) en duurzaam, aanpasbaar en beheersbaar ingericht (toekomstwaarde). Hiertoe werken overheden en partners in heel Nederland intensief samen binnen het programma Mooi Nederland. Het laat zien hoe we met de inzet van ontwerpkracht oplossingen vinden voor de ruimtelijke opgaven van binnenstad tot buitengebied. Oplossingen die oog hebben voor ruimtelijke kwaliteit, diversiteit en een voor iedereen herkenbare identiteit. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we Nederland niet alleen klaar maken voor de nabije toekomst, maar ook met gepaste trots kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.