Mogelijke landschappen in MooiNL

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen. Dat is waar Mogelijke Landschappen (Possible Landscapes) voor staat. In dit meerjarig programma doen we onderzoek naar nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Hoe het landschap van Nederland er letterlijk uit kan zien maar vooral ook wat de bijbehorende ketens en waardesystemen zijn. Met Mogelijke Landschappen beschouwen we het hele systeem van duurzaam verbouwen, bouwen en wonen. We onderzoeken hoe de keten, van grond tot gebouw, van gewas tot industrie en van ideaal tot financieel eerlijk waardesysteem, er per gebied uit kan zien en wat dit betekent voor de verschillende landschappen van Nederland. Onderzoeksvragen zijn: Wat zijn demogelijke landschappen van de Nederland als we op grote schaal duurzaam gaan bouwen? Waar komen de grondstoffen van duurzame materialen vandaan? Wat zijn toekomstbestendige woon- en leefconcepten? Hoe zorgen we dat we de bodem niet verder uitputten maar weer gezond maken? Welke flora en fauna zijn het meest geschikt voor bepaalde bodemtypes? Hoe financieren we dit alles en welke regels moeten er als eerste worden aangepast of ingesteld om dit mogelijk te maken?

Fieldlab

Bij Mogelijke Landschappen werken bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, overheden, kennisinstituten, storytellers en kunstenaars samen. Via onderzoek, experiment, storytelling, verbeelding en bijeenkomsten werken we aan nieuwe perspectieven voor duurzaam (circulair en biobased) bouwen en wonen en delen de inzichten met een breed publiek. We vertellen wat we ontdekt hebben, maar ook wat we nog niet weten. En we nodigen iedereen uit om mee te denken en mee te doen. Met als doel om het gesprek van “kan dit wel?” te brengen naar “hoe gaan we dit met elkaar goed doen?”. Zo evolueren we naar een herwaardering van wat van waarde is.

Co-creatie sessies

Belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de co-creatie sessies. Tijdens deze sessies gaan we met stakeholders in gesprek en creëren we mogelijke duurzame landschappen voor een bepaald gebied of woonvisie. Door de diversiteit in kennis en input van stakeholders uit verschillende (vak)gebieden, wordt informatie uitgewisseld, inspiratie gedeeld en nieuwe verbindingen gemaakt.

Tijdens Dutch Design Week 2022 in oktober bedachten 36 diverse deelnemers – van boer, bankier tot natuurexpert en ontwerper – nieuwe mogelijke landschappen voor de Peel in de vorm van een maquette installatie. Deze installatie was gedurende de maanden mei tot en met september te zien in de Peel, op Springtij en het MVO-congres.

Uiteindelijk was de installatie weer te zien tijdens de Dutch Design Week 2023 (oktober), waar ook de aftrap werd gegeven voor een nieuw project in de Achterhoek, in samenwerking met Samen Biobased Bouwen, een collectief van 150 partijen in de Achterhoek. De installatie voor dit project wordt naar verwachting in het voorjaar voltooid en zal vervolgens regionaal worden gepresenteerd.