Kwaliteitsborger

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Plan is dat deze tegelijk in werking treedt met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024, maar dan stapsgewijs.

Momenteel worden met name architecten opgeleid als kwaliteitsborger. Uit de Rotterdamse pilot Architect aan Zet blijkt dat architecten in deze rol meerwaarde kunnen bieden omdat het borgen van bouwkwaliteit voor hun opdrachtgevers al in hun werk besloten ligt.

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 van kracht. Voor de Wkb komt een invoeringstoets voor verbouw. Vóór 1 juli 2024 wordt besloten of de invoering per 1 januari 2025 van kracht gaat.

Lees verder: Meer toezicht in de bouw via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | Bouwregelgeving | Rijksoverheid.nl

Veiligheidsdeskundige Martijn van der Donk kijkt uit over de bouwlocatie van het nieuwe kantoor van EMA, op de Zuidas Amsterdam. Foto: Erik Jansen.