Klimaatrobuuste Buiten plaatsen

Het Kennisprogramma ‘Klimaatrobuuste Buitenplaatsen’ deelt kennis en kunde over maatregelen om landgoederen en buitenplaatsen klimaatrobuuster te maken, en daarnaast te agenderen in lokaal en regionaal beleid.

In Nederland zijn er ruim 550 historische buitenplaatsen die samen een oppervlakte van meer dan 18.000 hectare beslaan. Deze plekken hebben zowel cultuurhistorische als maatschappelijke waarde. Ze creëren lokale werkgelegenheid en bevorderen een duurzame en gezonde leefomgeving, met ruimte voor recreatie en rust in stedelijke gebieden.

Het toenemende extreme weer, met hete en droge zomers en mildere nattere winters, vormt een bedreiging voor het behoud en de beleving van deze buitenplaatsen. Om het verval of zelfs het verdwijnen van erfgoed te voorkomen, is het van belang om buitenplaatsen klimaatrobuuster te maken. Standaardoplossingen zijn er niet, maatregelen moeten zowel effectief zijn als passen in de cultuurhistorische context.

Het Kennisprogramma ‘Klimaatrobuuste Buitenplaatsen’ experimenteert in het veld, verzamelt praktijkvoorbeelden en biedt nieuwe kennis. Voor iedereen die met monumentaal groenbeheer werkt, zijn de resultaten beschikbaar in de kennis- en leeromgeving op de website.

Lees meer via:

Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen

Project: Klimaatrobuuste buitenplaatsen | Projecten | Erfgoeddeal

 

Op Hodenpijl, een buitenplaats in Midden-Delfland, komen natuur, cultuur, kunst, gezondheid en welzijn bij elkaar in vier gebouwen en twee tuinen. Op Hodenpijl biedt ruimte voor huwelijken, afscheidsceremonies en symposia in de Kerk. Foto: Rob Poelenjee.