Klimaatneutraal in 2050

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. Het kabinet geeft elk jaar inzicht in hoe het gaat met het beleid en het halen van de doelen. Omdat 2050 hiermee een belangrijke richtdatum is, worden veel onderzoeken richting dat jaar gedaan. Zo ook het ontwerpend onderzoek naar wenkende perspectieven van MooiNL. Zie ook de Stel dat-verkenningen.

Voortgang klimaatdoelen | Rijksoverheid

Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 — Planbureau voor de Leefomgeving (pbl.nl)

Klimaatadaptatie – Gebiedsontwikkeling.nu