Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. Dit heeft impact op de gezondheid, leefbaarheid en economie van Nederland. Daarom moet Nederland zich voorbereiden op de risico’s van het veranderde klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.

Voorbeelden van klimaatadaptatie zijn: dijken verstevigen, rivieren verbreden en meer groen in steden en dorpen. Overheden, bedrijven en inwoners kunnen helpen om Nederland aan te passen aan het klimaat. Denk aan het huis en tuin klimaatbestendig maken, zoals een tuin vergroenen, het nemen van een groen dak of regenwater opvangen. Daarnaast stimuleert de overheid klimaatadaptatie onder meer via de Impulsregeling klimaatadaptatie. De Impulsregeling klimaatadaptatie is een bedrag dat een gemeente, provincie of waterschap mag gebruiken om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Kennisportaal Klimaatadaptatie

Op het Kennisportaal Klimaatadaptatie vinden overheden, bedrijven, docenten en studenten, maatschappelijke organisaties en inwoners alle belangrijke informatie die hen kan helpen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Het portaal ondersteunt de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat onderdeel is van het nationaal Deltaprogramma. Daarmee draagt het portaal bij aan het doel om Nederland klimaatbestendig te maken.

Lees meer via klimaatadaptatienederland.nl.

Lees ook: Deltacommissaris

Grote afvoerput Stationsgebied Zwolle. Foto gemaakt tijdens Op Pad met Vitruvius.