Hooiland

De film “Hooiland” vertelt het verhaal van de transformatie van het Binnenveld, een landbouwgebied tussen Wageningen en Veenendaal. Sinds 2018 ondergaan aanzienlijke delen van dit gebied een herinrichting tot natuurgebied.

Ooit was dit gebied het meest bloem- en vlinderrijke gebied in Nederland, maar na de Tweede Wereldoorlog viel het ten prooi aan de modernisering van de landbouw. Kunstmatig laag gehouden grondwaterpeil, intensieve bemesting en het gebruik van eenvormige grassoorten leidden tot een afname van weidebloemen, insecten en vogels. Door de ruilverkaveling in de jaren 60 verdwenen ook de laatste bloemrijke delen. Wat overbleef waren grote eenvormige velden raaigras waar, mede door het toenemende stikstofoverschot, het leven langzaam uit wegkwijnde.

Tijd voor herstel

Hooiland toont hoe snel de natuur zich herstelde, waarbij binnen enkele jaren een spectaculaire groei van de biodiversiteit plaatsvond. Tientallen soorten bloemen, kruiden, insecten, vissen en weidevogels keerden terug naar het gebied, en zo kreeg het herstel van de Binnenveldse Hooilanden een vliegende start. Echter zal het nog tientallen jaren duren voordat de blauwgraslanden en dotterbloem hooilanden van weleer volledig zijn teruggekeerd.

De film geeft het woord aan een 96-jarige voormalige boerenknecht, die vóór de Tweede Wereldoorlog nog met de zeis gemaaid heeft. Hij vertelt hoe ongerept en mooi het gebied 80 jaar geleden was. Een ecoloog vertelt hoe het gebied tegenwoordig wordt beheerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd, terwijl een lokale boer zijn visie op de Binnenlandse Hooilanden deelt.

Maar in Hooiland spreekt vooral de natuur voor zichzelf. Het laat zien hoe een kale afgegraven vlakte in luttele jaren kan transformeren tot een botanische schatkamer vol leven. Het illustreert de veerkracht van de natuur en hoe, onder de juiste omstandigheden, dieren, bloemen en insecten weer terugkeren in het hooiland.

Kijk de film op Vroege Vogels | NPO Start

Met de afname van insecten, verdwijnen ook vele soorten en loopt de biodiversiteit gevaar. Dat blijkt uit nader onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en Duitse insectendeskundigen naar zweefvliegen. Bijna een kwart van de 162 aangetroffen soorten zweefvliegen was in een periode van 25 jaar verdwenen. Foto: Rob Poelenjee