Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft als doel de bevordering van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland. Missie: het bewaken en bevorderen van de randvoorwaarden waarbinnen haar leden, professionele adviseurs, de lokale en provinciale overheden optimaal kunnen adviseren over de kwaliteit van de leefomgeving. Daartoe werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit samen met gelijkgestemde partners. De focus ligt daarbij op:

  • Bewustwording bij bestuurders en burgerij over het belang van Ruimtelijke kwaliteit;
  • Het stimuleren van visievorming t.a.v. Ruimtelijke kwaliteit bij beslissers;
  • De bevordering van adequate wet- en regelgeving;
  • De bevordering van uitstekende, eigentijdse en oplossingsgerichte advisering, zowel aan de overheid als aan de initiatiefnemers.

In totaal is 79 procent van alle welstands- en monumentencommissies in Nederland lid van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het ledenbestand omvat momenteel 7 regionale en 49 lokale commissies, en drie landelijke rechtspersonen: BnsP (stedenbouwers) en NVTL (landschappers) en de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland.

Lees ook: Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Rotterdam Blaak met op de achtergrond de Markthal en Kubuswoningen.