Erfgoedwaarde

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat wanneer er synergie wordt gevonden tussen de gebruikswaarde (praktisch en functioneel), belevingswaarde (fijne plek, herkenbaar) en toekomstwaarde (duurzaam, aanpasbaar en overdraagbaar aan volgende generatie) van een plek.  We voegen er het belang van de herkomstwaarde aan toe. Door te weten waar we vandaan komen, zien we scherper waar we heen willen. Dit raakt aan erfgoedwaarde.

Erfgoed gaat niet alleen over officieel aangewezen monumenten maar over bestaande gebouwen, landschappen, wijken en andere plekken die mensen waarderen als hun leefomgeving. Wàt mensen daar precies aan waarderen is heel divers, en is ook breder dan alleen het cultuurhistorisch aspect. Erfgoed speelt immers een rol in de dagelijkse routines van mensen en in hun sociale leven. Het vertelt hun levensverhaal, of prikkelt hun ondernemingslust. Zo heeft het Olympisch Stadion in Amsterdam logischerwijs erfgoedwaarde maar het ENKA-terrein in Ede ook, en zelfs de Utrechtse uitbreidingswijk Lunetten, zo stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): ‘Deze bloemkoolwijk ligt op de grens van de steeds breder wordende blik op de waarde van erfgoed’. PBL schreef een essay dat je uitnodigt om aan de hand van acht ‘leefomgevingswaarden’ de waardering voor erfgoed in de volle breedte te verkennen.

Verder lezen en verkennen

De leefomgevingswaarden van erfgoed

Essay: Erfgoed als leefomgevingswaarde  PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Een park van betekenis | Projecten | Erfgoeddeal