Drusus

Waar we Vitruvius kennen als Romeinse architect die het begrip Ruimtelijke kwaliteit muntte, zo kent zijn tijdgenoot Drusus een bescheidener plek in de geschiedenisboeken. Drusus was een Romeinse Veldheer die in 38 voor Christus waakte over de Limes (Rijn) ter hoogte van Herwen, Gelderland. Hier splitste de Rijn op in de Waal richting Nijmegen terwijl de Rijn zelf doorstroomde richting Arnhem en Utrecht. Anno nu wordt Drusus  herinnerd als de eerste die in ons land aan grootschalig watermanagement deed. Hij bouwde strekdammen, waaronder de Dam van Drusus tussen Rijn en Waal, en groef kanalen, onder meer bij de Utrechtse Vecht. Kortom: een pionier in Water en bodem sturend, deze Drusus. Recreatieplas De Bijland, tussen Herwen en de Rijn, maakt onderdeel uit van de Neder-Germaanse Limes. Sinds juli 2021 is deze plek UNESCO Werelderfgoed. Om de Romeinse geschiedenis van deze locatie zichtbaar te maken is in 2022 het 10 meter hoge kunstwerk ‘de Romeinse Baadster’ van het kunstenaarsduo BlokLugthart geplaatst. Dit staat soms op het strand en soms in het water. Ook kunnen bezoekers via informatiepanelen rondom De Bijland kennismaken met de waterkundige ingrepen van Drusus.