Dijken van de toekomst

De dijken van de toekomst bestaan uit bloemrijke dijken, als het aan Nijmeegse Radboud Universiteit en de Unie van Waterschappen ligt. Door ze natuurvriendelijk te beheren en, zo nodig, in te zaaien met zadenmengsels van de juiste inheemse grassen en kruiden, worden dijken steviger en dus beter bestand tegen toenemende droogte en wateroverlast. Bovendien verbetert zo de biodiversiteit. Hoe soortenrijker de vegetatie hoe vertakter en dieper de wortelstelsels hoe steviger de dijken. Win-win, want al met al bieden de dijken van de toekomst zo gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. In de Ooijpolder was in de zomer van 2023 een bloemrijke dijk te bewonderen, een onderzoeksproject dat wordt geleid door Radboud-hoogleraar experimentele plantenecologie Hans de Kroon. Door de toenemende droogtepieken raken veendijken instabiel. Waar ze normaal water opnemen als een spons, verliezen ze door droogte die sponswerking en dreigen scheuren te ontstaan. Eco-engineering is de oplossing, stelt De Kroon (Volkskrant d.d. 5 augustus 2023): ‘zelf iets opbouwen, volgens strikt geformuleerde doelstellingen’. Op deze manier een bloemrijke dijk aanleggen is bovendien veel goedkoper dan dijkverzwaring (3 miljoen euro per kilometer) en gaat langer mee voordat ‘ie weer op de schop moet.

Alles over dijken (incl. podcast)

Nijmegen, 23-08-2022, Droogte in de rivier de Waal bij Nijmegen, Vanwege langdurige droogte en weinig regen in de stroomgebieden Duitsland en Zwitserland is de waterstand tot extreme waarden gedaald. De natuur ten oosten van de stad, de Ooijpolder, valt droog, de natuur staat in verbinding met de rivier, op de laatste plassen zemmen en drinken vogels, begroeiing neemt de grond van de plssen, wielen over, buitendijks gebied waar in nattere periodes veel water kan staan. Natte natuur. De Oude Waal, oude stroom, riverloop staat nu droog.