Deltawerken

Met de Deltawerken lieten we ons ruimtegebruik definitief niet langer meer dicteren door het water. De laatste werken werden in 2010 afgerond. Voortschrijdend inzicht en maatschappelijke druk zorgden ervoor dat bij de laatste werken, waaronder de stormvloedkering van de Oosterschelde, zeewater wordt toegelaten en het watermilieu minder wordt verstoord. De stijging van de zeespiegel (onder invloed van de klimaatverandering) dwingt ons om na te denken over een ‘nieuwe ronde Deltawerken’. In onze Stel dat-verkenningen richten we ons hier ook op en in het verlengde hiervan zal dit ook een wezenlijke plek krijgen in de Nieuwe Nota Ruimte.

Nederland, Zeeland, Reimerswaal, mei 2014. Kreekraksluis met schepen met de Oesterdam in de achtergrond. Foto: Thomas Fasting