Deltacommissaris

De Deltacommissaris, de onafhankelijke regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma, stelt het Deltaprogramma vast en ziet toe op de uitvoering ervan. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voldoende zoetwater en waarborgt een klimaatbestendige inrichting.

Sinds 1 januari 2019 vervult Peter Glas de rol van Deltacommissaris. Op Prinsjesdag presenteert hij jaarlijks nieuwe adviezen en maatregelen voor het Deltaprogramma en legt dit voor aan de coördinerend bewindspersoon en de andere betrokken bewindspersonen. Hij bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover.

Nieuwe Deltacommissaris

In oktober 2023 kwam het nieuws naar buiten dat de ministerraad op voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd hebben met de voordracht voor benoeming van Co Verdaas tot regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Hij start begin december met zijn werkzaamheden als Deltacommissaris.

Lees verder op Deltaprogramma.nl

Lees ook: Klimaatadaptatie

Het hoge water van rivier de Waal bij Nijmegen wordt bezocht door wandelaars. Kinderen spelen in en rond het water en kajakkers sturen hun boten op de golven die bij de drempel. Foto: William Moore