Brede Welvaart

Brede welvaart kijkt verder dan economische groei en materiële welvaart, en richt zich op de kwaliteit van  leven en leefomgeving hier en nu, rekening houdend met de mate waarin die invloed heeft op toekomstige generaties. Brede welvaart is het vertrekpunt van de Nieuwe Nota Ruimte en wordt daarbij gekoppeld aan Ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat de fysieke leefomgeving voortaan zal dienen te worden gemonitord op basis van economische, ecologische en sociaal maatschappelijke belangen in relatie tot gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Met de Monitor Brede Welvaart zette het CBS in 2019 hiervoor een eerste stap. Daar werd wel meteen een belangrijke kanttekening bij geplaatst door de 3 grote planbureaus, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij wezen er op dat een monitor te vrijblijvend is zolang de politiek er geen concrete doelen aan verbindt en zolang de samenhang tussen de verschillende indicatoren van de monitor niet duidelijk is. De 3 planbureaus willen daarom de jaarlijkse monitor stapsgewijs uitbreiden tot een bredere meetlat: de Kernset Indicatoren Brede Welvaart. De kritiek van experts is dat zij hierbij de status van het bbp onveranderd laten, en dat economische belangen zo leidend blijven ten opzichte van ecologische en sociaalmaatschappelijke belangen.

Plan van-aanpak CPB-PBL-SCP Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer

Monitor Brede Welvaart 2022

Brede en smalle welvaart in de regio

 

 

Meisjes spelen op het schoolplein