Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor voor Melkveehouderij (BBM) verbindt de kwaliteit van natuur en landschap aan het verdienend vermogen van de agrariër. Daarmee is het een beeldbepalend project dat naadloos aansluit bij de doelen van Brabants Bodem. Inmiddels verduurzamen ruim 450 melkveehouders hun bedrijfsvoering binnen het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor. Hun prestaties worden meetbaar gemaakt middels een puntensysteem en daarvoor ontvangen ze een beloning. Al met al wordt zo zowel duurzaam boeren als natuur beheren gestimuleerd.

In een reportage van de Groene Amsterdammer (van 1 februari 2024) wordt het project bestempeld als een ‘stille revolutie’. Het begon een paar jaar geleden met een wild plan waar een bonte coalitie van overheden, boerenorganisaties, natuurclubs, waterschappen en private partijen haar handtekening onder zette: een nieuw te vormen Van Gogh Nationaal Park. Uitgangspunt: landbouw en natuur horen allebei in dit gebied en in de regio eromheen. Het punten- en beloningsysteem werkt zo goed dat er nog 200 Brabantse boeren worden uitgenodigd, en dat Utrecht en Limburg zijn aangehaakt.

Verder lezen:

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) | Van Gogh Brabant Nationaal Park (vangoghnationalpark.com)

Koeien slaan een lange schaduw in het de wei. Foto: Hpj van enckevort