Blue Deal

Water vervult een essentiële rol in ons dagelijks leven. Met de toenemende gevolgen van klimaatveranderingen worden extremen, zoals droogte en te veel water, steeds frequenter in ons land.

Henk Ovink, voormalig VN-gezant voor water, benadrukt in Villa VdB- op Radio 1 de cruciale rol van water in ons leven en pleit voor internationale samenwerking in de vorm van een ‘Blue Deal: “Waterzekerheid, dat we genoeg water van goede kwaliteit hebben, is essentieel voor onze gezondheid, de economie, de aanpak van klimaatverandering en het tegengaan van diversiteitsverval. Het zit aan alles vast, maar het is moeilijk om de handen ervoor op elkaar te krijgen.”

Blue Deal is vergelijkbaar met de bekende ‘Green Deal’ van Frans Timmermans. Het doel van de Blue Deal is om tegen 2030 maar liefst 20 miljoen mensen wereldwijd te voorzien van toegang tot voldoende, schoon en veilig water. Het programma is gestart in 2018, omvat 17 langdurige samenwerkingsverbanden verspreid over 15 landen.

Blue Deal gaat de grens over

Waterbeheerders over de hele wereld ondervinden in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering. Wereldwijd zien we een stijging in overstromingen, droogtes en een toenemende druk op schoon water. Nederlandse waterschappen delen hierin graag hun kennis en expertise. Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 6.3 – 6.6.

Maar behalve het delen van de eigen kennis, halen de waterschappen ook waardevolle kennis op uit de partnerschappen. Er ontstaan nieuwe ideeën en ervaringen die ook in Nederland kunnen worden toegepast. Zo hebben landen als Zuid-Afrika al jarenlange ervaring met droogte, iets wat in de Nederland relatief nieuw is. Bovendien creëert het werk van de waterschappen in de Blue Deal-partnerschappen ook kansen voor het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven.

Water en bodem sturend

Groenblauwe dooradering

Luchtfotografie Nederland, mei 2014, Friesland. De afsluitdijk te hoogte van de Zuiderhaven. Het blauwe gebouw is de Blue Energy Proefinstallatie. Foto Ivo Vrancken