Biobased (ver)bouwen

Bij MooiNL hebben we een ambitieuze droom: de bouw wordt 50% biobased en/of circulair in 2030 en 100% in 2050, waarbij een significant deel van het bouwmateriaal uit Nederland komt. In 2030 betekent dit de teelt van 50.000 ha vezelgewassen van Nederlandse bodem met opschaling tot 100.000 ha in 2050. Ook streeft de nationale overheid naar een uitbreiding van bosareaal met 37.000-47.000 ha waarvan een deel voor biobased bouwen ingezet kan worden. Deze vezelgewassen en bomen worden zoveel mogelijk gebiedseigen en natuur- en landschapsinclusief geteeld.

Hiermee bieden we de landbouw een nieuw verdienmodel bij de noodzakelijke transities, verduurzamen we de bouw en dragen we significant bij aan het langjarig vastleggen van CO2 in gewassen, bodems en gebouwen. Oftewel: een win-win-droom.

Citydeal Circulair & conceptueel bouwen

Building Balance, programma ketenvorming ‘Van land tot pand’

Nederland, Den Haag, 16-03-2023 Minister Hugo de Jonge op werkbezoek MVRO op het partnerevent Mooi NL. Foto: Arenda Oomen