Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een vierjarige stimuleringsprogramma van de ministeries van BZK en OCW. Doel is het versterken van de inzet van ruimtelijk ontwerp bij de grote maatschappelijke vraagstukken. Ruimtelijk ontwerp is wat ons betreft essentieel bij de verwezenlijking van Ruimtelijke kwaliteit.

Maar zeker ook voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak van die vraagstukken in de fysieke leefomgeving op verschillende schaalniveaus – van straat tot stad en van regio tot heel Nederland. Het biedt immers de mogelijkheid de conflicten en overlappen tussen verleden, heden en toekomst én tussen de systeemwereld, de leefwereld en de fysieke wereld inzichtelijk en bespreekbaar te maken en van mogelijke toekomsten te voorzien. Ruimtelijk ontwerp biedt ons zodoende een uitgelezen kans om in samenwerking nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen. Zowel die samenwerking als die kennis en inzichten zijn hard nodig om de grote maatschappelijke opgaven effectief tegemoet te treden.

De belangrijkste samenwerkingspartners binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het College van Rijksadviseurs. Samen met hen zoeken en vinden we de samenwerking met de ontwerpsector, departementen en uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en inwoners.

 

Bovenstaand beeld gemaakt door NADIANENA voor het project ‘Ruimtegenoten’ (ruimtegenoten.nl) van Atelier van Berlo, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en Metabolic, in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen van het Stimuleringsfonds.
Luchtfotografie, Nederland, mei 2014, Utrecht, Amsterdam-Rijnkanaal met op de achtergrond de stad Utrecht.Foto: Ivo Vrancken