Aardkundig Fundamentalisme

Het winnende team ontwerpers van Neder|land|schap en Werkend Landschap introduceerde tijdens de Eo Wijersprijsvraag op 12 oktober 2023 met ‘Aardkundig Fundamentalisme’ een vernieuwende manier van denken. Met zeven stappen en vergezichten laten zij een landschap zien dat in balans is, geheemd en geaard. Volgens de jury kunnen deze handvatten ook in de rest van Nederland toegepast worden.

Het ontwerpteam beschrijft het plan zelf als volgt: “Aardkundig Fundamentalisme is een hulpmiddel om de schoonheid en draagkracht van het Achterhoekse landschap in te zien. Het geeft identiteit, brengt ons dichter bij de aarde en biedt perspectief op een landschap waar wij en ons nageslacht kunnen, willen en mogen wonen.”

De zeven stappen van Aardkundig Fundamentalisme:

  1. Erken het onschuldige aardkundig fundament
  2. Reinigend water
  3. Bezielde natuur om te eren
  4. Identiteiten om niet te verloochenen
  5. Kuisheid in de landbouw
  6. Infrastructuur met eerbied gebruiken
  7. Woningbouw voor onszelf en onze naasten

Lees ook: Aardkundig Fundamentalisme wint 12e editie Eo Wijersprijsvraag