08 dec

Ruimtelijke kwaliteit

Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën

Als reactie op maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid, staat de ruimtelijke inrichting van Nederland weer volop in de publieke belangstelling. Het Nieuwe Instituut organiseert in samenwerking met het College van Rijksadviseurs Nederland Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën, waarin de lange en toonaangevende traditie van architectuur, ruimtelijke planning en ontwerp in ons land wordt gevierd.

Lees verder

09 dec

Steden & regio's

Presentatie Blauwe Kamer Jaarboek 2023

Blauwe Kamer is een tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. De feestelijke presentatie van het Blauwe Kamer Jaarboek 2023 vindt plaats op zaterdagmiddag 9 december in het Stadhuis van Deventer. O.a. MooiNL-manager Gido ten Dolle zal het Jaarboek in ontvangst nemen. In samenspel met MooiNL maakt Blauwe Kamer een 6-delige serie over de ‘ombouw’ van Nederland. Deel 2 (najaar 2023) over Circulaire woonwijken lees je hier.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Column

Een MooiNL begint bij Ruimtelijk Ontwerp

Chris van Langen is namens MooiNL coördinator van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO), een samenwerking tussen BZK en OCW. De inzet van ruimtelijk ontwerp is bij MooiNL een belangrijke voorwaarde voor het verwezenlijken van Ruimtelijke kwaliteit. Het ARO is dan ook onderdeel van MooiNL. Het richt zicht immers op het versterken van de inzet van ruimtelijk ontwerp als methode bij het tegemoet treden van de grote maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd is het onderdeel van het cultuurbeleid, omdat het ook het ruimtelijk ontwerp als culturele daad agendeert. In deze column licht Chris graag het waarom, hoe en wie toe.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 27 nov 2023

Architectonisch kader Ruimtelijke kwaliteit bij industriële woningbouw

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en het College van Rijksadviseurs hebben een architectonisch kader opgesteld over het belang van duurzame, betaalbare en kwalitatieve woonprojecten gebouwd voor de toekomst. Ook MooiNL streeft naar Ruimtelijke en architectonische kwaliteit als vertrekpunt bij de woningbouwopgave.

Lees verder
Gastcolumn

Mooi Lokaal Nederland

Flip ten Cate was tot voor kort directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, de vereniging van lokale adviescommissies voor omgevingskwaliteit, erfgoed en welstand. Op uitnodiging van MooiNL reflecteert hij in deze column op de Kamerbrief waarin (demissionair) minister De Jonge onder meer werk wil maken van de inzet van lokale bouwmeesters bij gemeenten.

Lees verder
Landbouw & natuur
Interview

Hanna Lára Pálsdóttir over bouwen aan een duurzame delta

In De Houten Waarheid worden de recente ontwikkelingen in houtbouw belicht door experts ‘in de houtgreep’ te nemen. Hanna Lára Pálsdóttir, MooiNL-coördinator Bouwen met de Boer, is door hen geïnterviewd over duurzame opgaven en ruimtelijke inrichting. Hieronder vind je het interview.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Verslag

Op pad met MooiNL @ DDW

Op de Dutch Design Week 2023 was de urgentie dat Ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn meer dan ooit voelbaar. MooiNL nam een groep partners mee langs diverse presentaties van ontwerpend onderzoeken, grootschalige pilots (waaronder Building Balance) en serious gaming. “Gaan we de bedrijvigheid die hier niet past afwentelen naar andere locaties?”

Lees verder
Landbouw & natuur
Nieuws | 10 nov 2023

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased verbouwen en bouwen

De demissionaire ministers De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Adema (Landbouw) lanceerden woensdag 8 november een Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Daarmee startte ook de uitrol van pilots in heel Nederland waar vezelgewassen zullen worden verbouwd voor de productie van duurzaam bouwmateriaal.

Lees verder

Het economisch bureau van ABN Amro heeft ‘klimaatkwetsbare wijken’ in kaart gebracht.

Klimaatkwetsbare wijken in Nederland

Huurwoningen uit de zestig- en zeventiger jaren worden geschikt gemaakt voor de toekomst. Stroomversnelling is een landelijk experiment van bouwers en woningcorporaties om te kijken hoe we ‎huurwoningen zeer energiezuinig kunnen maken op een financieel haalbare manier. Foto: Riesjard Schropp

Atlas MooiNL

Voorjaar 2024 voegen we op MooiNederland.nu een levende digitale ‘Atlas MooiNL’ toe. Deze zal een tijdreis bieden richting 2030, 2050 en 2100: hoe willen we onze leefomgeving inrichten gezien de transitie-opgaven die we zijn gestart, die decennia zullen duren en die ingrijpend onze ruimte zullen veranderen? Met de Atlas MooiNL willen we laten zien dat we met ontwerpend onderzoek de toekomst kunnen verbeelden en de inrichting van NL continu kunnen bijsturen waar nodig en kansrijk. Maar we brengen ook voorbeeldlocaties in kaart: waar is ons land al mooi of slim ingericht en hoe zijn deze plekken gerealiseerd. De Atlas zal u dus ook uitnodigen om Nederland - en de kracht van onze ruimtelijke ordening - beter te leren kennen.  

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – Ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerp-kracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer