30 mei

Ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ruimtelijke Ordening

Onze ruimte is waardevol en schaars, dat vraagt om heldere keuzes. Verschillende regio’s vragen om een verschillende aanpak. Of het nu gaat om het versterken van steden en dorpen, opwekken van duurzame energie of een juiste balans tussen landbouw en natuur. De kracht van het kiezen staat centraal tijdens de Dag van de Ruimtelijke Ordening, de opvolger van de NOVI-conferentie.

Lees verder

08 dec

Ruimtelijke kwaliteit

Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën

Als reactie op maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid, staat de ruimtelijke inrichting van Nederland weer volop in de publieke belangstelling. Het Nieuwe Instituut organiseert in samenwerking met het College van Rijksadviseurs Nederland Nederland op de tekentafel. 100 jaar toekomstideeën, waarin de lange en toonaangevende traditie van architectuur, ruimtelijke planning en ontwerp in ons land wordt gevierd.

Lees verder

19 jun

Energie & economie

Bijeenkomst 'Hoe helpt energie lokale ruimtelijke ontwikkeling?'

Transform organiseert in samenwerking met programma MooiNL en verschillende Nederlandse gemeenten een besloten bijeenkomst over energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling. Het doel is te ontdekken hoe energie de lokale ontwikkeling kan ondersteunen in plaats van belemmeren. De bijeenkomst is onderdeel van het gezamenlijke project 'Energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling', waaraan gezamenlijk wordt gewerkt.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Verslag

‘Op pad met Vitruvius’ 2024 in Gelderland (deel 1)

Eind april ging team MooiNL 'Op Pad met Vitruvius' langs veertien locaties in Gelderland. Samen met RO-professionals en lokale betrokkenen heeft de wandeling ons veel nieuwe inzichten opgeleverd over het waarom, wat, hoe en met wie bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Gelderlanders blijken ambitieuze doeners, die bovendien actief partners opzoeken om samen het ambitieniveau van projecten op te schroeven. “Het is dialoog én doen.”

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Handreikingen

Werken aan MooiNL: 8 handreikingen op gebiedsniveau

Met de inzet van ontwerpend onderzoek-allianties heeft MooiNL een set van acht handreikingen ontwikkeld, bedoeld om concrete handelingsperspectieven aan te reiken voor het werken aan ruimtelijke opgaven op concrete plekken, van binnenstad tot buitengebied. Het initiatief voor het maken van deze handreiking komt voort uit het programma Mooi Nederland. Het programma is in de zomer 2022 van start gegaan onder aanvoering van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke Kwaliteitsaanpak Mooi Nederland

Een goede omgevingskwaliteit is als belangrijk maatschappelijk doel vastgelegd in de Omgevingswet. Ruimtelijke kwaliteit betreft de ruimtelijke dimensie van omgevingskwaliteit. Alle ingrepen in onze fysieke leefomgeving hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit van ons (stads)landschap. Het is de ambitie dat elke ingreep de ruimtelijke kwaliteit vergroot. Daartoe beschrijft Mooi Nederland een kwaliteitsaanpak die het ontwikkelen met kwaliteit ondersteunt. Deze kwaliteitsaanpak is bedoeld voor alle partijen die in gebieden werken aan ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld de transitie van de landbouw en natuur, de energietransitie de aanleg van werklocaties, droge en natte infrastructuur en de ontwikkeling van onze steden.

Lees verder
Landbouw & natuur
Gastcolumn

Veluwe x 2

Vanwege zijn liefde voor de Veluwe heeft Harro de Jong zijn woonplaats Rotterdam ingeruild voor een leven in Arnhem. Hier richtte hij als landschapsarchitect Buro Harro op, een ontwerpbureau gespecialiseerd in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij heeft met succes meerdere projecten geleid om Arnhem beter met de Veluwe te verbinden. Op uitnodiging van MooiNL vertelt hij in zijn gastcolumn over deze projecten en schrijft hij waarom hij pleit voor een verdubbeling van het natuurgebied op de Veluwe.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Interview

Jongerenparticipatie loont

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Hieronder lees je het interview met Bram Geurds, bestuurder Nationale JeugdRaad (NJR), dat is opgenomen in de Op Pad-gids. Lees de hele gids voor meer interessante interviews en columns via de pdf links van deze pagina.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Gastcolumn

Een natuurlijke visie voor Arnhem-Nijmegen

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Speciaal voor de reisgids (zie pdf links van deze pagina) schreef Tim van Hattum, Hoofd klimaatprogramma bij Wageningen University & Research, een column over Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Interview

“We moeten nú doen wat we al weten”

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Voor de Op Pad-gids interviewden we onder andere Michaël van Buuren, onderzoeker landschapsarchitectuur Wageningen Environmental Research. Lees hier zijn inspirerende betoog of de hele gids (met programma, interviews en columns) via de pdf links van deze pagina.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Onderzoek

Vaardigheden om te veranderen

Over welke competenties moeten ruimtelijk professionals beschikken om ontwerpkracht op een betekenisvolle wijze in te zetten bij de grote maatschappelijke vraagstukken? En wanneer in het proces zijn welke competenties relevant? Vragen die dringend om antwoorden vragen. Een verkenning van de Design Innovation Group uit 2022 en een recent afgeronde verkenning van FABRICations, Bright en Matthijs Ponte helpen ons daarbij op weg.

Lees verder

Oppervlakte natuur- en bosgebieden in Nederland met bijna 2,5% afgenomen

Tussen 2013 en 2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen.

158 km²
Lees verder
Foto door Riesjard Schropp.

MooiNL Atlas

Najaar 2024 lanceren we de digitale MooiNL Atlas, waarin we op de kaart van Nederland uitzoomen richting 2100 en inzoomen op plekken waar nu al aan de wederombouw wordt gewerkt. De Atlas zal een tijdreis bieden richting 2030, 2050 en 2100: hoe willen we onze leefomgeving inrichten gezien de transitie-opgaven die we zijn gestart, die decennia zullen duren en die ingrijpend onze ruimte zullen veranderen? Met de MooiNL Atlas willen we laten zien dat we met ontwerpend onderzoek de toekomst kunnen verbeelden en de inrichting van NL continu kunnen bijsturen waar nodig en kansrijk. Maar we brengen ook voorbeeldlocaties in kaart: waar is ons land al mooi of slim ingericht en hoe zijn deze plekken gerealiseerd. De Atlas zal u dus ook uitnodigen om Nederland - en de kracht van onze ruimtelijke ordening - beter te leren kennen.  

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – Ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerp-kracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer